Aşgabatda Balkan welaýatynyň sungat ussatlarynyň köpçülikleýin sergisi geçiriler


Aşgabatda Balkan welaýatynyň sungat ussatlarynyň köpçülikleýin sergisi geçirilerŞu ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirliginiň şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Balkan welaýatynyň sungat ussatlarynyň köpçülikleýin sergisi açylar. Sergide suratkeşleriň 300-e golaý täze eseri bolar.

Sergi surat, grafika, heýkeltaraşlyk, bezeg we amaly-haşam eserleri ýaly dürli žanrlary öz içine alar.

Sergi 28-nji noýabrda sagat 16:00-da açylýar.