Bedew sen


Bedew senOwal-başda çykan behiştden asly,
Gamyş gulak, gyz gylykly bedewim.
Düldüliň dowamy, Gyratyň nesli,
Gamyşgulak, gyz gylykly bedewim.

Dessury dowamly arkama-arka,
Çapuwda göýä guş, ýörände ýorga,
Içdigi ýumurtga, iýmiti arpa,
Gamyş gulak, gyz gylykly bedewim.

Atşynaslaň ýakyn dosty wepaly,
Jaý ýerinde deň çekişýän jepany,
Münseň üsti seleň, sergin, sapaly,
Gamyşgulak, gyz gylykly bedewim.

Keşbiň görenleri goýýar haýrana,
Bezeg berip, her bir toýa, baýrama,
Aýlawlarda eýe bolup baýraga,
Gamyşgulak, gyz gylykly bedewim.

Oýnap, dabrap, kişňäp, berýäň gyzygy,
Atlanamda ýakyn edýäň uzagy,
Bu Zeminiň ýaraşygy, bezegi,
Gamyşgulak, gyz gylykly bedewim.

Jümmüşinde asyrlaryň, döwürleň,
Ynsanlaryň syrdaşyna öwrülen,
Arkadagyň kitabynda öwülen,
Gamyşgulak, gyz gylykly bedewim.

Jumadurdy BEGENJOW