AŞGABAT


AŞGABATBeslenip gelende baharyň çagy,
Ýaşyl don geýiner Pöwrize dagy.
Altyn çeşme atly akar bulagy,
Şirin-şerbet üste içer Aşgabat,
Gün günden güýç alyp, öser Aşgabat.

Aşgabat, Aşgabat, janym Aşgabat,
Watanym, şöhratym, Şanym Aşgabat, janym Aşgabat!
Söýgüli paýtagtym, şatlyk çeşmesi,
Ýüpekdir atlarnyň ýan irişmesi.
Halyçy gyzlarnyň näz kereşmesi,
Gamly göwünleri açar Aşgabat,
Gün günden güýç alyp,öser Aşgabat!

Gara SEÝITLIÝEW