Berkararlyk nagmalary


Berkararlyk nagmalaryÄlem-jahan arasyna parahatlyk nurun saçýar,
Watanmyzyň şöhratydyr Garaşsyzlyk nagmalary!
Arkadagyň saýasynda özgerişler rowaçlanýar,
Döwrümiziň zynatydyr Garaşsyzlyk nagmalary!

Arkadagyň ak ýollary giň jahanda ykrar bu gün,
Mertebämiz arş deňinde, buýsançlydyr ykbal bu gün.
Ak kepderi ak asmanda erkin ganat kakýar bu gün,
Göwünleriň gaýratydyr Garaşsyzlyk nagmalary!

Hoşniýetli gatnaşyklar birleşdirýär köňülleri,
Dost-doganlyk syýasaty nurlandyrýar döwürleri.
Täze ulag geçelgeler açýar täze ugurlary,
Berkararlyk binýadydyr Garaşsyzlyk nagmalary!

Ýer ýüzünde belent parlap, ýalkym saçýar türkmen tugy,
Abadanlyk, asudalyk – baky öçmez bagtyň nury.
Dünýä içre belent sarpa meşhur edýär eziz ýurdy,
Kalbymyzyň kuwwatydyr Garaşsyzlyk nagmalary!

Eziz Watan güller açýar, gözelligi tolkun-tolkun,
Ajap döwri peşgeş beren Arkadaga şöhrat bolsun!
Garaşsyzlyk saýasynda baky bagta ýeten halkyň,
Belent maksat-myradydyr Garaşsyzlyk nagmalary!

Akmyrat REJEBOW