Aşgabat


AşgabatBagta uzan ak ýollar
Saňa barýar, Aşgabat!
Süýji arzuw-umytdan
Bina bolýaň, Aşgabat!

Gijeleriň lowurdar,
Misli dür seçilipdir.
Tebigat saňa taýsyz
Gözellik eçilipdir.

Sen ilimiň ýüregi,
Buýsanjy göwünleriň.
Belent perdeden gopýan
Aýdymy döwürleriň.

Jenneti jemally sen,
Şypaly şemally sen,
Älemiň akly haýran,
Ösüşli, kemally sen.

Ýurdumyň şugla saçýan
Düwmesi sen, Aşgabat!
Köp garaşan bagtymyň
Çüwmesi sen, Aşgabat!

Bagtyýarlyk döwrüniň
Eşreti sen, Aşgabat!
Arkadagyň halkyna
Peşgeşi sen, Aşgabat!

Şeker HÜSEÝINOWA