Pyragy


PyragyLäle-reýhan öwsüp türkmen ýaýlasy,
Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy.
Bagtyýarlyk döwrüň nurly şuglasy,
Wysal etdi barça arzuw-hyýaly.

Pähim-paýhas eleginde elenen,
Dür jümleleň şan getirdi iliňe.
Zybanda belentden şirin söýlenen,
Owazaň ýaň saldy bütin äleme.

Görklendi dereler, gojaman daglar,
Şygyrlaňda waspyn edişiň deýin.
Ýaşardy sähralar, ýüklendi baglar,
Howasam ne ajap, sergin säheriň,

Ajap aýdym-sazda tapdy beýanyn.
Berkarar il istän köňül kelamyň.
Ady dilden-dile sena Pyragy,
Bu gün jogap tapdy, müň bir sowalyň.

Miwe BEKMYRADOWA