Bitarap Watanym


Bitarap WatanymBMG-dan gelen ykrar,
Ýaşa Bitarap Watanym.
Baky bagyş bolan ykbal,
Ýaşa Bitarap Watanym.

Gujagyň toý-baýram günde,
Jeýhun-Hazar reýhan gülde,
Berkarar, bagtyýar il-de,
Ýaşa Bitarap Watanym.

Rowaçlyga rowana sen,
Beslendiň şöhrat-şana sen,
Diňe, öňe ak daňa sen,
Ýaşa Bitarap Watanym.

Parlaýar Ýaşyl Baýdagyň,
Ak ýoluň Aýdan aýdyňym,
Dilimde sena, aýdymym,
Ýaşa Bitarap Watanym.

Howandaryň jan Arkadag,
Peşgeşi eşret, heýjan çag,
Dünýä nur saçýan şamçyrag,
Ýaşa Bitarap Watanym.

Hojageldi KÖRHANOW,