ARKADAG ŞÄHERI


ARKADAG ŞÄHERIDöreýşinde täsinlikleň jemi bar,
Arkadag şäheri – geljegiň şähri.
Aperin! Ne taýy ne-de deňi bar,
Arkadag şäheri – geljegiň şähri.

Binalar başyny göge diräp dur,
Çynarlar egnini daga diräp dur,
Ilersi nur, gaýrasy nur, üsti nur,
Arkadag şäheri – geljegiň şähri.

Änew, Nusaý – Parfiýanyň dowamy,
Goýny ägirtleriň tagzym-togaby,
Türkmeni idäniň giňiş jogaby,
Arkadag şäheri – geljegiň şähri.

Gelsin, duşmak islän eşrete-sapa,
Çyn yhlasa, çuň zehine, päk wepa,
Täzeden şan berdi gadym Gökdepä,
Arkadag şäheri – geljegiň şähri.

Arkadag paýhasy, kemaly sende,
Çüwen ykballaryň jemaly sende,
Bu gün waspyň edýär şahyr, göýende,
Arkadag şäheri – geljegiň şähri.

Uçmahdan alypdyr gözbaş-sakany,
Bilimiň ojagy, ylmyň mekany,
Sahy Jepbar, Şükür Bagşyň mukamy,
Arkadag şäheri – geljegiň şähri.

Watan yşky bilen aýlanýar ady,
Halkyň söýgüsine eýlenýär ady,
Zamanamyz bilen beýgelýär ady,
Arkadag şäheri – geljegiň şähri.Gurbanjemal ANNAKOWA.