Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum


Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdumAta Watan Türkmenistan Diýarym,
Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum.
Seni meşhur etdi Hak Howandarym,
Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum.

Gün-günden galkynýar erkana halkym,
Eşretde ýaşaýas, abatdyr mülküm.
Saňa halal hyzmat etjekdir her kim,
Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum.

Ýaşyl Tuguň röwşen nurun saçyp dur,
Göwün guşum ganat baglap uçup dur.
Hoşniýetli gatnaşyklar açyp dur,
Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum.

Asylzada, çeper gelin-gyzlaryň,
Rysgallydyr tomuslaryň, güýzleriň.
Watany wasp edýär şirin sazlaryň,
Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum.

Buýsanjymdyr üsti garly daglaryň,
Gül açandyr bal getirýän baglaryň.
Ýürek joşýar, waspyň edýän çaglarym,
Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum.

Miwe BEKMYRADOWA