TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI


TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI30-njy iýulda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlenildi, wisepremýerleriň hasabatlary diň¬lenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri kesgitlenildi hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.