MERKEZI SAÝLAW TOPARYNYŇ TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWLARYNYŇ NETIJELERI BOÝUNÇA MEJLISI


MERKEZI SAÝLAW TOPARYNYŇ TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWLARYNYŇ NETIJELERI BOÝUNÇA MEJLISI14-nji martda paýtagtymyzda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça geçirilen saýlaw möwsüminiň netijeleri jemlenildi.