HORMATLY ADAMLAR!


HORMATLY ADAMLAR!Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi şahsy we jemgyýetçilik tertip-düzgünlerini berk berjaý etmelidigini, agyz-burun örtügini açyk howada aýryp, ýapyk bina-larda we awtoulaglarda talabalaýyk dakynmalydygyny, şeýle-de arassaçylyk kadalaryny yzygiderli ýerine ýetirip, Günüň ýiti şöhlesinden goranmalydygyny ýatladýar.