Ýurdumyzyň BMG agza bolmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli forum


Ýurdumyzyň BMG agza bolmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli forum3-nji martda paýtagtymyzda ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli çäreler geçirildi. Olar Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň netijeliligini nobatdaky gezek subut etdi.