TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAÝTAGTYMYZYŇ TÄZE GURLUŞYKLARYNDAKY IŞLERIŇ ÝAGDAÝY BILEN TANYŞDY


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAÝTAGTYMYZYŇ TÄZE GURLUŞYKLARYNDAKY IŞLERIŇ ÝAGDAÝY BILEN TANYŞDY23-nji awgustda irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyz boýunça uçuşy amala aşyryp, alnyp barylýan işler hem-de Aşgabadyň durmuş düzümini mundan beýläk-de toplumlaýyn kämilleşdirmegiň taslamalary bilen tanyşdy.