TÜRKMEN TOPRAGYNDA DOST-DOGANLYK OWAZLARY


TÜRKMEN TOPRAGYNDA DOST-DOGANLYK OWAZLARYÝurdumyzda toýlaryň toýlara ulaşýan, bu toýlaryň paýtagtymyzda geçiriljek VI Hazar sammitine sepleşýän günlerinde Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdança türkmen döwletliliginiň jahana ýaň salýan owazlary bilen dolýar. Bu ýerde düýn ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda halkara döredijilik dabarasy boldy.