SEBITIŇ ÝURTLARYNYŇ HALKLARYNYŇ DOSTLUGYNYŇ HATYRASYNA GEÇIRILEN GALA-KONSERT


SEBITIŇ ÝURTLARYNYŇ HALKLARYNYŇ DOSTLUGYNYŇ HATYRASYNA GEÇIRILEN GALA-KONSERT6-njy aw¬gustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň gala-konserti boldy.
Gadymy Hazaryň kenarynda geçirilen bu döredijilik baýramy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen türkmen deňiz ýakasynda uly üstünlik bilen geçirilen ýokary derejedäki çäreleriň jemini jemledi.
Milli Liderimiz, Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlary, konsultatiw duşuşyga, zenanlaryň dialogyna, ykdysady foruma we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisine gatnaşyjylaryň wekiliýetleri “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň amfiteatrynda geçirilen konsertiň hormatly tomaşaçylary boldular.
Baýramçylyk agşamy gadymy Hazaryň üstündäki asmany ýagtyldan feýerwerk bilen tamamlandy.