TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SÖWDA TOPLUMYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SÖWDA TOPLUMYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň söwda toplumyndaky işleriň ýagdaýyna hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Gylyjow, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.