TÜRKMENISTANYŇ ERMENISTAN RESPUBLIKASYNDAKY MEDENIÝET GÜNLERI


TÜRKMENISTANYŇ ERMENISTAN RESPUBLIKASYNDAKY MEDENIÝET GÜNLERIŞu ýylyň 31-nji maýy — 3-nji iýuny aralygynda Ermenistan Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri üstünlikli geçirildi. Onuň çäklerinde ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti, türkmen halkynyň taryhyna, dünýä nusgalyk däp-dessurlaryna we Garaşsyz Watanymyzyň häzirki döwürde ýeten derejesine bagyşlanan amaly-haşam we şekillendiriş sungatynyň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Giň möçberli medeni forumyň Gündogaryň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk baýramyna bagyşlanan çäreler bilen utgaşmagy Medeniýet günleriniň ähmiýetini has-da artdyrdy.