TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ BALKAN WELAÝATYNA IŞ SAPARY


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ BALKAN WELAÝATYNA IŞ SAPARY13-nji iýun hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň günbatar sebitine iş saparyny amala aşyryp, welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hem-de galla oragynyň depgini bilen tanyşdy.