DÖWLET BAŞTUTANYMYZYŇ “TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI” ATLY KITABYNYŇ XIII JILDINIŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY


DÖWLET BAŞTUTANYMYZYŇ “TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI” ATLY KITABYNYŇ XIII JILDINIŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY11-nji oktýabrda “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabyň XIII jildiniň neşir edilmegi milli Liderimiziň türkmen lukmanlarynyň hünär baýramçylygyna, tutuş halkymyza hem-de dünýäniň ylmy jemgyýetçiligine özboluşly sowgady boldy. Kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy şu gün Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň mejlisler zalynda guraldy.