TÜRKMENISTAN — AWSTRIÝA: NETIJELI HYZMATDAŞLYK IŞJEŇLEŞDIRILÝÄR


TÜRKMENISTAN — AWSTRIÝA: NETIJELI HYZMATDAŞLYK IŞJEŇLEŞDIRILÝÄR9-njy noýabrda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda Awstriýa Respublikasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň çäklerinde iki ýurduň ykdysady gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen birnäçe duşuşyklar geçirildi.