TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW MÖHÜM GURLUŞYK DESGALARYNDA ALNYP BARYLÝAN IŞLER HEM-DE TÄZE TASLAMALAR BILEN TANYŞDY


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW MÖHÜM GURLUŞYK DESGALARYNDA ALNYP BARYLÝAN IŞLER HEM-DE TÄZE TASLAMALAR BILEN TANYŞDY20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler we ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar bilen tanyşdy.