Halkara ýaryşlaryň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi


Halkara ýaryşlaryň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi7-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän ýylyň birinji çärýeginde geçirilen iri halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara eýe bolan türkmen türgenlerini sylaglamak dabarasy guraldy.