TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI DÜRLI PUDAKLARYŇ IŞINI GURAMAK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI DÜRLI PUDAKLARYŇ IŞINI GURAMAK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI5-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek bilen baglanyşykly maslahat geçirdi.