ÝAŞLAR SYÝASATY BOÝUNÇA MILLI KANUNÇYLYGY KÄMILLEŞDIRMEGIŇ MESELELERI ÜNS MERKEZINDE


ÝAŞLAR SYÝASATY BOÝUNÇA MILLI KANUNÇYLYGY KÄMILLEŞDIRMEGIŇ MESELELERI ÜNS MERKEZINDE14-nji iýunda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahatlar merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagynda döwlet ýaşlar syýasatynyň, bu ulgamda milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi.