Türkmenistanyň Prezidenti bilen BAE-niň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler


Türkmenistanyň Prezidenti bilen BAE-niň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler21-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady.