DÖWLET BAŞTUTANYMYZ MILLI OLIMPIÝA KOMITETINIŇ PREZIDENTLIGINE SAÝLANYLDY


DÖWLET BAŞTUTANYMYZ MILLI OLIMPIÝA KOMITETINIŇ PREZIDENTLIGINE SAÝLANYLDY10-njy maýda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň çäklerinde MOK-nyň 2016 — 2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri barada hasabat diňlenildi hem-de ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentini saýlamak bilen bagly meselä garaldy.
Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine biragyzdan saýlanyldy.