DAŞOGUZDA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALAŞGÄR SERDAR BERDIMUHAMEDOW BILEN SAÝLAWÇYLARYŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILDI


DAŞOGUZDA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALAŞGÄR SERDAR BERDIMUHAMEDOW BILEN SAÝLAWÇYLARYŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILDI21-nji fewralda Daşoguz welaýatynyň häkimliginiň mejlisler zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär görkezilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi.