GÜÝZ: SEPGITDE SAGDYN BOLUŇ!


GÜÝZ: SEPGITDE SAGDYN BOLUŇ!Pasyl çalşyp, howanyň üýtgemegi bilen, möwsümle­ ýin keselleriň döremek mümkinçiligi hem artýar. Olar­ dan goranmak üçin bedeniň immun ulgamynyň kesele garşy durnuklylygynyň ýokary bolmagyny gazanmaly, sagdyn durmuş ýörelgesine eýerip, arassaçylyk düzgün­ lerini berk berjaý etmeli.