KÖPTARAPLY TÜRKMEN-AZERBAÝJAN ARAGATNAŞYKLARYNY ÖSDÜRIP


KÖPTARAPLY TÜRKMEN-AZERBAÝJAN ARAGATNAŞYKLARYNY ÖSDÜRIP10-njy maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu gün Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarow bilen geçiren duşuşygynda iki goňşy döwletiň arasyndaky netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak işinde ikitaraplaýyn parlamentara gatnaşyklary ösdürmek barada gürrüň edildi.