TÜRKMENISTAN ÖZARA BÄHBITLI GATNAŞYKLARY GIŇELTMÄGE GYZYKLANMA BILDIRÝÄR


TÜRKMENISTAN ÖZARA BÄHBITLI GATNAŞYKLARY GIŇELTMÄGE GYZYKLANMA BILDIRÝÄRBerkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ykdysady ösüşi we durmuş abadançylygyny üpjün etmäge, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň bähbidine netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen giň gerimli maksatnamalardyr taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.