TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI


TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISIŞu gün Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda toý saparynda bolmagynyň barşynda bu ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň günbatar welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.