Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bildirişi


Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bildirişiŞu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýäris.

Saglygyňyzy goraň — agyz-burun örtüklerini ulanyň!