DOGANLYK HALKLARYŇ NETIJELI GATNAŞYKLARYNYŇ PUGTALANDYRYLMAGY — UMUMY ABADANÇYLYGYŇ WE GÜLLÄP ÖSÜŞIŇ BINÝADY


DOGANLYK HALKLARYŇ NETIJELI GATNAŞYKLARYNYŇ PUGTALANDYRYLMAGY — UMUMY ABADANÇYLYGYŇ WE GÜLLÄP ÖSÜŞIŇ BINÝADYTürki Döwletleriň Guramasynyň Aksakgallar geňeşiniň mejlisi

«Türkmenistan» gazetiniň habar bermegine görä, 12-nji martda paýtagtymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) Aksakgallar geňeşiniň agzasy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türki Döwletleriň Guramasynyň Aksakgallar geňeşiniň 15-nji mejlisi geçirildi.