TÜRKMENISTAN HARYTLARYŇ WE HYZMATLARYŇ BÄSDEŞLIGE UKYPLYLYGYNY ARTDYRÝAR


TÜRKMENISTAN HARYTLARYŇ WE HYZMATLARYŇ BÄSDEŞLIGE UKYPLYLYGYNY ARTDYRÝARAşgabatda ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi öz işine başlady4-nji aprelde Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi açyldy. Sergi gazanylan üstünlikleri hem-de ýurdumyzda harytlaryň öndürilişiniň möçberini giňeltmekde we hyzmatlar ulgamyny ösdürmekde geljekki mümkinçilikleri görkezmäge gönükdirilendir.