SAÝLAWÇYLARYŇ TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALAŞGÄRLER BILEN DUŞUŞYKLARY


SAÝLAWÇYLARYŇ TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALAŞGÄRLER BILEN DUŞUŞYKLARY24-nji fewralda ir bilen Daşoguz welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Awaza” şypahanasynyň baş lukmany, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputaty Berdimämmet Gurbanow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi.

* * *

24-nji fewralda Lebap welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Agrar partiýasyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmyradowyň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygy Agrar partiýanyň Lebap welaýat komitetiniň başlygy B.Adylow açyp, ykdysadyýetiň pudaklarynda, şol sanda oba hojalyk pudagynda gazanylýan ösüşlere, bilimli, gujur-gaýratly ýaş nesilleriň terbiýelenilmegine partiýanyň agzalarynyň goşandyny belledi.