DÖWLETLILER KÖŞGÜNIŇ ÇAGALARYNA MILLI LIDERIMIZIŇ TÄZE ÝYL SOWGATLARY GOWŞURYLDY


DÖWLETLILER KÖŞGÜNIŇ ÇAGALARYNA MILLI LIDERIMIZIŇ TÄZE ÝYL SOWGATLARY GOWŞURYLDY27-nji dekabrda paýtagtymyzyň Döwletliler köşgünde Täze ýyl baýramyna bagyşlanan dabara geçirildi. Dabaranyň dowamynda bu ýerde terbiýelenilýän çagalara hormatly Prezidentimiziň sowgatlary gowşuryldy.