HORMATLY PREZIDENTIMIZ DAÝHANLARYŇ ZÄHMET ÝEŇIŞLERI BARADAKY HASABATLARY KABUL ETDI


HORMATLY PREZIDENTIMIZ DAÝHANLARYŇ ZÄHMET ÝEŇIŞLERI BARADAKY HASABATLARY KABUL ETDI30-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlarynyň häkimleriniň ýurdumyzyň gallaçylarynyň däne öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri baradaky hasabatlaryny kabul etdi.