TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY «AWAZA» MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGYNDAKY IŞLERIŇ ÝAGDAÝY BILEN TANYŞDY


TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY «AWAZA» MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGYNDAKY IŞLERIŇ ÝAGDAÝY BILEN TANYŞDY



27-nji awgustda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.