Magtymgulynyň şygyrlary italýan dilinde neşir ediler


Magtymgulynyň şygyrlary italýan dilinde neşir edilerTürkmen halkynyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň şygyrlary italýan diline terjime edilip, kitap görnüşinde köpçülige ýetiriler. Neşiri taýýarlamak bilen bagly meseleler golaýda Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi T.Kömekowyň ýurduň «Sandro Teti» neşirýat öýüniň esaslandyryjysy we baş direktory Sandro Teti hem-de türki dilleri öwreniji professor Federiko De Rensi bilen geçiren duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Jenap Sandro Teti türkmen diplomatyna goşgulary terjime etmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berip, türkmen halkynyň görnükli filosofy Magtymguly Pyragynyň italýan dilindäki şygyrlary jemlenen ilkinji neşiri taýýarlamagyň türki dilleri öwreniji italýan alymlary üçin uly hormatdygyny nygtady. Olar Gündogaryň akyldar şahyrynyň doglan gününiň giňden dabaralandyryljak ýylynda köpçülige ýetiriljek bu neşiriň italýan okyjylaryny türkmen halkynyň baý medeniýeti, özboluşlylyklary bilen ýakyndan tanyşdyrmakda ygtybarly gollanma öwrüljekdigine ynam bildirdiler.«Türkmenistan».