HARBY-DEŇIZ GÜÝÇLERI EZIZ WATANYMYZYŇ MUKADDES SERHETLERINIŇ GORAGYNDA


HARBY-DEŇIZ GÜÝÇLERI EZIZ WATANYMYZYŇ MUKADDES SERHETLERINIŇ GORAGYNDA10-njy awgustda Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow günbatar sebitimizde ýerleşýän
Harby-Deňiz Güýçleriniň “Garşy” deňiz birikmesine geldi hem-de bu ýerde “Deňiz han” atly korwet kysymly harby gämi bilen tanyşdy.