Türkmenistanyň meşhur suratkeşleri Lebap welaýatyna bagyşlanan eserleri döretdiler


Türkmenistanyň meşhur suratkeşleri Lebap welaýatyna bagyşlanan eserleri döretdilerTürkmen suratkeşleriniň gaznasynda Lebap welaýatynyň tebigatyna bagyşlanan täze çeperçilik eserleriniň sany ep-esli artdy. Çünki olar ýakynda Türkmenabat şäherinde geçirilen bir hepdelik döredijilik duşuşygynyň çäklerinde Lebap welaýatynyň tebigy gözelliklerine bagyşlanan eserleri döretdiler.

Döredijilik duşuşygynyň ahyrky gününde Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň welaýat şahamçasynda Lebapda çekilen surat eserleriniň sergisi geçirildi.

Duşuşyga gatnaşanlar iň kämil eserlerini Amyderýanyň kenarynda döretdiler.