Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda 2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli seslenme dabarasy geçirildi


Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda 2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli seslenme dabarasy geçirildi2022-nji ýylymyzy “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip atlandyrmak baradaky teklibiň biragyzdan makullanmagyny goldamak maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň mejlisler zalynda seslenme dabarasy geçirildi. br> Dabarada halypa kitaphana işgärleri,Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy ad. Baş drama teatrynyň ýokary derejeli drama artisti ,Mukamlar köşgüniň aýdymçylary ,Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň,Türkenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň,Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymlary çykyş etdiler.br>