“Güllerden nagyş edip, ilim Nowruz toýlaýar” – atly edebi söhbetdeşlik


“Güllerden nagyş edip, ilim Nowruz toýlaýar” – atly edebi söhbetdeşlikTürkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda Milli Bahar baýramy, Nowruz baýramy mynasybetli “Güllerden nagyş edip, ilim Nowruz toýlaýar” – atly edebi söhbetdeşlik geçirdiler.

Nowruz baýramy bu ruhy terbiýäniň we ruhy gözelligiň baýramydyr. Bu edebi söhbetdeşligimizde kitaphananyň hünärmenleri Nowruz bilen baglanşykly gyzykly rowaýatdyr tymsallaryň üsti bilen gyzykly söhbetdeşlik geçirdiler we “Bahar geldi ülkäme” ady bilen Milli bahar baýramyna bagyşlanan kitap sergisini gurnadylar.

Tebigatyň äleme ýaýýan Nowruz şatlygyny döwrümiziň berekedi bilen goşalandyran Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň belent başy aman bolsun!