Medeni-syýasat” atly söhbetdeşlik


,,Medeni-syýasat” atly söhbetdeşlikTürkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda kitaphana işgärleriniň arasynda “Medeni-syýasat” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlikde çykyş edenler geçen 2022-nji “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylymyzda ýurdumyzda bolup geçen Halkara derejesindäki medeni çäreler, dürli halkara maslahatlar, guralan sergiler, dürli dostluk festiwallary hakynda giňişleýin söhbet etdiler.

Dost-doganlyk, ynsanperwer syýasaty ýöredýän hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza, özleriniň köp-köp alkyşly sözlerini aýtdylar.