“Arkadagly Serdarymyz belent tutýar halk sarpasyn” atly söhbetdeşlik


“Arkadagly Serdarymyz belent tutýar halk sarpasyn” atly söhbetdeşlikTürkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda halypa we ýaş kitaphana işgärleriniň gatnaşmagynda “Arkadagly Serdarymyz belent tutýar halk sarpasyn” atly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan il-ýurt bähbitli içeri we daşary syýasatlarynyň we maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänligi, Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde ýetilen uly üstünlikler, halkara derejesinde abraýynyň has-da artýandygy, ylym-bilim, medeniýet ulgamynda ýetilen guwandyryjy netijeler dogrusynda hünärmenler giňden söhbet etdiler.