«Döredijilik belentlikleri» atly kitap sergisi guraldy


«Döredijilik belentlikleri» atly kitap sergisi guraldy

16-njy oktýabrda Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda ýurdumyzyň tanymal kompozitory Daňatar Hydyrowyň doglan gününiň 70 ýyllygyna bagyşlanan «Döredijilik belentlikleri» atly kitap sergisi guraldy.

Bu günki günde ady dostlukly ýurtlarda hem giňden belli, guýmagursak zehinli kompozitoryň ýubileýi mynasybetli guralan sergide onuň ömri we döredijiligi, milli aýdym-saz sungatymyza goşan goşandy barada gürrüň berýän kitaplar, monografiýalar, döreden eserleriniň notalar ýygyndylary, döwürleýin neşirler görkezilýär.