Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ýaşasyn parahat durmuş” atly goşgusy boýunça tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi


Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ýaşasyn parahat durmuş” atly goşgusy boýunça tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly bolan 2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ýaşasyn parahat durmuş” atly goşgusy boýunça tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.
Söhbetdeşlige TDMM-niň Döwlet kitaphanasynyň işgärleri gatnaşyp, bu goşgynyň her bir bendinde öňe sürülýän pikir dogrusynda taryhy wakalaryň, halk döredijilik eserleriniň, nusgawy edebiýatyň bize galdyran mirasynyň mysalynda bu goşgynyň many-mazmunyny açyp görkezdiler.